Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023

Ngày đăng: 28/02/2023Số từ: 332 từ.Khoản: 1,9 phút đọc.

Cập nhật tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023

  • Tháp T1: Thi công phần thô đến tầng 16.
  • Tháp T2: Thi công phần thô đến tầng 17.
  • Khối đế thấp tầng: Đang thi công phần lan can trên mái.

Công tác hoàn thiện:

  • Tháp T1 & Tháp T2: Đang tiến hành công tác xây gạch, chống thấm, và thi công hệ thống MEP.
Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 02 năm 2023.

Mang kiến trúc đột phá theo tinh thần Zeit Living với 4 giá trị: thời đại (zenith), trải nghiệm (experience), sáng tạo (innovation) và vượt thời gian (timeless), Thu Thiem Zeit River kiến tạo không gian sống tinh tế cho chủ nhân thượng lưu.

Lấy con người là yếu tố then chốt và tinh thần Zeit Living lan tỏa như chất xúc tác của cuộc sống, Thu Thiem Zeit River tự đặt cho mình tiêu chuẩn đầy “áp lực” nhưng cũng là thách thức đáng trân trọng rằng không gian sống không chỉ “đẹp” bên ngoài, mà còn “chạm” đến trái tim của mỗi gia chủ.