Tiến độ xây dựng dự án Thủ Thiêm Zeit River Tháng 10/2022

Tiến độ xây dựng dự án Thủ Thiêm Zeit River Tháng 10/2022

Ngày đăng: 29/10/2022Số từ: 297 từ.Khoản: 1,9 phút đọc.

Tiến độ xây dựng dự án Thủ Thiêm Zeit River Tháng 10/2022. Thủ Thiêm Zeit River trở thành “điểm sáng” nhờ sở hữu vị trí đắt giá ngay trung tâm Thủ Thiêm, kiến trúc độc đáo mở ra tầm nhìn hoàn mỹ, cùng bộ sưu tập tiện ích ấn tượng.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch vào tháng 10 năm 20222.

Xem chi tiết dự án: Zeit River Thủ Thiêm.